Weergave van emoji’s in braille

Ingediend op 16-02-2021 om 09:40 door Julien Benaouda

Status: Nieuw
Type standaard: Emoji
RFC-ID: RFC-001777

Uitleg van het verzoek:

In de 8 punts brailletabel worden emoji’s met hun hexadecimale waarde weergegeven in braille. Dit neemt echter heel wat ruimte in op de brailleleesregel, zeker bij langere reeksen emoji’s, wat wel eens durft voorkomen op O.A. sociale media. De hexadecimale waarden lijken me ook weinig meerwaarde te bieden voor een gewone gebruiker. Verder moet er door het aanwezig zijn van emoji’s meer worden geschoven met de tekst op de leesregel, wat het lezen in braille vertraagd.

Voorstel werkgroep: wijzigingsverzoek doorschuiven
Motivatie:
– dit is een internationaal onderwerp. Het brailleprobleem met emoji-karakters is niet specifiek voor het Nederlandse taalgebied
– het probleem van de weergave van emoji’s stelt zich ook niet specifiek in achpunts braille. Ook in zespuntsbraille weet men er zich geen raad mee.
– we zijn geen voorstander van een universeel emoji-karakter omdat je dan niet kan achterhalen welke emoji werd bedoeld. Bij bvb bullets is dat niet zo belangrijk omdat al die karakters dezelfde betekenis hebben van een opsommingsteken. Bij een emoji is dat niet het geval. Hier is de betekenis wel belangrijk.

We stellen voor om dit wijzigingsverzoek een eigen categorie te geven zodat de Braille-Autoriteit er eventuel verder iets mee kan doen, maar buiten de context van de werkgroepen voor zes- en achtpuntsbraille

Welk alternatief stelt u voor?

1 teken in braille dat het aanwezig zijn van een emoji aanduid.

2 gedachten aan “Weergave van emoji’s in braille”

  1. De presentatie van hexadecimale waarden van emoji wordt veroorzaakt door de Liblouis braillevertaler. Dit probleem doet zich voor in talloze andere brailletabellen en betreft bijvoorbeeld ook het Nederlandse zespuntsbraille.
    Mede hierom zou ik terughoudend willen zijn in het zoeken naar een oplossing voor dit probleem die uitsluitend het achtpuntsbraille omvat. In plaats daarvan verdient het m.i. aanbeveling om te kijken of er andere tabellen zijn die hiervoor een oplossing bieden, zodat we daarbij aan kunnen sluiten.

  2. De mei update van JAWS2024 heeft iets ingebouwd om de beteknis van een emoji in braille te tonen.
    Er verschijnt op de leesregel een universeel karakter (1 2 3 4 5 6 7 8) op de plaats waar op het schemr een emoji staat.
    Als je op de aanraakschakelaar boven dit symbool drukt, verschijnt de betekenis van de moji op de brailleleesregel als flitsbericht.
    Deze implementatie biedt een mooi compromis. Dit is niet iets dat we in de standaard kunnen opnemen, maar het is zeker een creatieve en welkome toevoeging.

Geef een antwoord