Hoofdletters

Ingediend op 27-08-2019 om 15:31 door Bart Simons

Status:
Type standaard:
RFC-ID:

Uitleg van het verzoek:

2.12. Hoofdletters

 • hoofdletterteken: ⠨ (46)
 • permanent hoofdletterteken: ⠘ (45)
 • De regels voor het gebruik van hoofdletters zijn voor braille dezelfde als voor zwartschrift.
 • In braille is het hoofdletterteken een voorteken. Het wordt direct vóór de betreffende letter geplaatst en mag daarvan “nooit” gescheiden worden.
  Voorbeeld:
  Winston Churchill
  ⠨⠺⠊⠝⠎⠞⠕⠝⠀⠨⠉⠓⠥⠗⠉⠓⠊⠇⠇
 • Het hoofdletterteken kan zonder bezwaar in een woord of in combinatie met cijfers worden toegepast:
  Voorbeeld:
  MacLean, 3D, E40
  ⠨⠍⠁⠉⠨⠇⠑⠁⠝⠂⠀⠼⠉⠨⠙⠂⠀⠨⠑⠼⠙⠚
 • Om twee of meer opeenvolgende hoofdletters aan te geven, plaatst men “het permanent hoofdletterteken” ⠘ (45) direct vóór die letters:
  Voorbeeld:
  AMSTERDAM en BRUSSEL
  ⠘⠁⠍⠎⠞⠑⠗⠙⠁⠍⠀⠑⠝⠀⠘⠃⠗⠥⠎⠎⠑⠇
  EU, WMO, VDAB
  ⠘⠑⠥⠂⠀⠘⠺⠍⠕⠂⠀⠘⠧⠙⠁⠃
 • De werking van het permanent hoofdletterteken wordt niet opgeheven door de afkortingspunt (256), het weglatingsteken (3) en het sleutelteken tweede betekenis (5).
  Voorbeelden:
  E.T.A.
  ⠘⠑⠲⠞⠲⠁⠲
  PAGINA’S
  ⠘⠏⠁⠛⠊⠝⠁⠄⠎
  C&A
  ⠘⠉⠐⠯⠁
 • Een spatie, een cijferteken (3456) en een koppelteken (36) heffen de werking van het permanent hoofdletterteken op.
  Voorbeelden:
  Vlucht SN2233
  ⠨⠧⠇⠥⠉⠓⠞⠀⠘⠎⠝⠼⠃⠃⠉⠉
  BTW-tarieven
  ⠘⠃⠞⠺⠤⠞⠁⠗⠊⠑⠧⠑⠝ (BTW in hoofdletters en tarieven in kleine letters)
  ZUID-HOLLAND
  ⠘⠵⠥⠊⠙⠤⠘⠓⠕⠇⠇⠁⠝⠙ (zowel ZUID als HOLLAND in hoofdletters)
  VN-Zeeverdrag
  ⠘⠧⠝⠤⠨⠵⠑⠑⠧⠑⠗⠙⠗⠁⠛ (VN in hoofdletters, Zeeverdrag alleen de eerste letter een hoofdletter)
  Zie refertes D-NE004w, D-NB007B en D-NB007BDK.
  ⠨⠵⠊⠑⠀⠗⠑⠋⠑⠗⠞⠑⠎⠀⠨⠙⠤⠘⠝⠑⠼⠚⠚⠙⠺⠂⠀⠨⠙⠤⠘⠝⠃⠼⠚⠚⠛⠨⠃⠀⠑⠝⠀⠨⠙⠤⠘⠝⠃⠼⠚⠚⠛⠘⠃⠙⠅⠲
 • Ook het herstelteken (6) heft het permanent hoofdletterteken op.
  abCDef
  ⠁⠃⠘⠉⠙⠠⠑⠋
  SMS’je
  ⠘⠎⠍⠎⠄⠠⠚⠑ (herstelteken is hier nodig omdat de apostrof het permanent hoofdletterteken niet opheft)
 • Om aan te geven dat meer dan drie op elkaar volgende woorden in hoofdletters geschreven zijn, plaatst men het permanent hoofdletterteken tweemaal vóór het eerste woord en eenmaal vóór het laatste woord.
  Voorbeeld:
  VERENIGING VOOR DE BEVORDERING VAN HET ALGEMEEN WELZIJN
  ⠘⠘⠧⠑⠗⠑⠝⠊⠛⠊⠝⠛⠀⠧⠕⠕⠗⠀⠙⠑⠀⠃⠑⠧⠕⠗⠙⠑⠗⠊⠝⠛⠀⠧⠁⠝⠀⠓⠑⠞⠀⠁⠇⠛⠑⠍⠑⠑⠝⠀⠘⠺⠑⠇⠵⠊⠚⠝
  Merk op dat in zulke passages de regels over het opheffen van het permanent hoofdletterteken niet gelden.
  Voorbeeld:
  REIS MET VLUCHT SN2233 NAAR ZUID-AFRIKA.
  ⠘⠘⠗⠑⠊⠎⠀⠍⠑⠞⠀⠧⠇⠥⠉⠓⠞⠀⠎⠝⠼⠃⠃⠉⠉⠀⠝⠁⠁⠗⠀⠵⠥⠊⠙⠤⠘⠁⠋⠗⠊⠅⠁⠲
 • In woorden met een enkel of permanent hoofdletterteken worden accent- en trematekens overgenomen conform de zwartschrifttekst:
  Voorbeelden:
  Eghezée of Éghezée
  ⠨⠑⠛⠓⠑⠵⠿⠑⠀⠕⠋⠀⠨⠿⠛⠓⠑⠵⠿⠑
  EGHEZEE of ÉGHEZÉE
  ⠘⠑⠛⠓⠑⠵⠑⠑⠀⠕⠋⠀⠘⠿⠛⠓⠑⠵⠿⠑
  Saint-Etienne of Saint-Étienne
  ⠨⠎⠁⠊⠝⠞⠤⠨⠑⠞⠊⠑⠝⠝⠑⠀⠕⠋⠀⠨⠎⠁⠊⠝⠞⠤⠨⠿⠞⠊⠑⠝⠝⠑
  SAINT-ETIENNE of SAINT-ÉTIENNE
  ⠘⠎⠁⠊⠝⠞⠤⠘⠑⠞⠊⠑⠝⠝⠑⠀⠕⠋⠀⠘⠎⠁⠊⠝⠞⠤⠘⠿⠞⠊⠑⠝⠝⠑
  BELGIE of BELGIË
  ⠘⠃⠑⠇⠛⠊⠑⠀⠕⠋⠀⠘⠃⠑⠇⠛⠊⠫
 • Het gebruik van hoofdletters in Romeinse cijfers gebeurt conform de zwartschrifttekst:
  Voorbeelden:
  I (1) V (5) X (10)
  ⠨⠊⠀⠦⠼⠁⠴⠀⠨⠧⠀⠦⠼⠑⠴⠀⠨⠭⠀⠦⠼⠁⠚⠴
  II (2) III (3) IV (4)
  ⠘⠊⠊⠀⠦⠼⠃⠴⠀⠘⠊⠊⠊⠀⠦⠼⠉⠴⠀⠘⠊⠧⠀⠦⠼⠙⠴
  VI (6) VII (7) VIII (8)
  ⠘⠧⠊⠀⠦⠼⠋⠴⠀⠘⠧⠊⠊⠀⠦⠼⠛⠴⠀⠘⠧⠊⠊⠊⠀⠦⠼⠓⠴
  IX (9) XX (20) XXX (30)
  ⠘⠊⠭⠀⠦⠼⠊⠴⠀⠘⠭⠭⠀⠦⠼⠃⠚⠴⠀⠘⠭⠭⠭⠀⠦⠼⠉⠚⠴
  XL (40) LX (60) LXX (70)
  ⠘⠭⠇⠀⠦⠼⠙⠚⠴⠀⠘⠇⠭⠀⠦⠼⠋⠚⠴⠀⠘⠇⠭⠭⠀⠦⠼⠛⠚⠴
  LXXX (80) XC (90) CM (900)
  ⠘⠇⠭⠭⠭⠀⠦⠼⠓⠚⠴⠀⠘⠭⠉⠀⠦⠼⠊⠚⠴⠀⠘⠉⠍⠀⠦⠼⠊⠚⠚⠴
  MCM (1900) MM (2000)
  ⠘⠍⠉⠍⠀⠦⠼⠁⠊⠚⠚⠴⠀⠘⠍⠍⠀⠦⠼⠃⠚⠚⠚⠴

Welk alternatief stelt u voor?

Er werd geen alternatief opgegeven.