Wiskunde en overige symbolen

Ingediend op 03-03-2020 om 13:35 door Bart Simons

Status: Goedgekeurd
Type standaard: 8 Punts voor brailleleesregels
RFC-ID: RFC-001670

Uitleg van het verzoek:

Indiener: Loek Meijer.
Ik heb de tabel gelezen met de Nederlandse brailletabel van JAWS.
Wiskundesymbolen
Rij 11, kolom 3, accolade openen: het zespuntsbraille geeft bij mij punten 1-2-3-5-6 te zien.
Rij 12, kolom 3: het omgekeerde van rij 11.
Rij 14, kolom 3, promilleteken: hier zou het zespuntspromilleteken moeten staan.
Rijen 16 en 17, superscript 2 resp. 3: volgens mij is er wel een zespuntsnoatie voor bijv. een vierkante en een kubieke meter.

Overige symbolen:
Rij 9, verticale streep: komt dit teken niet op internet voor?
Van veel tekens die in deze rubriek voorkomen heb ik nooit gehoord. Ik zal ze zonder spraak niet kunnen duiden.

Reactie van de werkgroep op 25 maart 2020: bedankt voor deze feedback over de gepubliceerde informatie. Het is duidelijk dat we dit moeten verbeteren bij de definitieve publicatie.

Welk alternatief stelt u voor?

Er werd geen alternatief opgegeven.