Weergave datum en tijd in Verkenner

Ingediend op 27-05-2021 om 10:16 door Inge Segers

Status: Afgewezen
Type standaard: 8 Punts voor brailleleesregels
RFC-ID: RFC-001834

Uitleg van het verzoek:

Met de liblouis tabel in JAWS zijn in de verkenner van Windows de datum en tijd onleesbaar op de brailleleesregel aangezien er vreemde tekens voorkomen. Het gaat om de left to right en richt to left marks. Unicode 200E en 200F

Voorstel werkgroep: afgewezen

Motivatie: deze tekens zijn onzichtbaar en zouden inderdaad niet op de brailleleesregel moeten verschijnen. Het gaat hier echter niet om een probleem in de brailletabel voor het Nederlands. Het is aan het schermuitleesprogramma om deze symbolen te filteren.

Welk alternatief stelt u voor?

Er werd geen alternatief opgegeven.

Reden van afwijzing: