Vermenigvuldigingspunt

Ingediend op 18-07-2017 om 13:43 door Dorine in 't Veld

Status: Goedgekeurd
Type standaard: 6 Punts
RFC-ID: RFC-000701

Uitleg van het verzoek:

GOEDGEKEURD 14-12-2017

· (vermenigvuldigingspunt of maalpunt)
De Braillestandaard 2005 (hoofdstuk 3.2) schrijft impliciet voor om voor dit teken (5)(256) te gebruiken:

“In zwartschrift kan maal ook door een punt worden weergegeven. In brailleschrift kan deze schrijfwijze tot verwarring leiden met het deelteken. Daarom moet de brailleerder een maalpunt altijd vooraf laten gaan door punt 5, het sleutelteken tweede betekenis.”

Volgens de werkgroep levert dit alsnog te veel verwarring op met het deelteken (256). Transkript gebruikt voor dit teken punt (236) volgens de Notaert-code.
Besluit: voor het teken · wordt (236) gebruikt in plaats van (5)(256).
(236) is in de standaard van 2005 ook het teken voor maalteken [x] en voor rond haakje openen [(]. Met dit besluit vervalt dus de mogelijkheid voor de braillelezer om te kunnen weten of in het zwartschrift een maalteken [x] of een maalpunt [·] is gebruikt. M.a.w.: de representatieve functie van braille wordt hier losgelaten t.b.v. de semantische functie.
Opmerking: het zou goed zijn als de werkgroep wiskunde dit ook bespreekt en dat deze werkgroep een eventueel besluit van hen nog overneemt.

Welk alternatief stelt u voor?

Er werd geen alternatief opgegeven.