Puntje-puntje-puntje

Ingediend op 18-07-2017 om 14:20 door Dorine in 't Veld

Status: Afgewezen
Type standaard: 6 Punts
RFC-ID: RFC-000704

Uitleg van het verzoek:

Vanuit het onderwijs in Nederland komt de vraag of voor puntje-puntje-punte (ook ‘beletselteken’) zoals vroeger 3 braillepunten (3) (apostrof) kan worden gebruikt. Op dit moment worden daarvoor drie braillepunten, “gezakte d’s”, voor gebruikt en dat is blijkbaar problematisch voor veel leerlingen die braille leren lezen.

De werkgroep stelt voor geen wijzigingen door te voeren voor de standaard.

Net als het hoofdletterteken is de punt inmiddels gemeengoed onder braillelezers. Wanneer flexbraille wordt ingevoerd, kan dit waarschijnlijk als keuzeoptie worden doorgevoerd.

Welk alternatief stelt u voor?

Er werd geen alternatief opgegeven.

Reden van afwijzing: