Procent en promille

Ingediend op 14-08-2018 om 08:57 door Dorine in 't Veld

Status: Goedgekeurd
Type standaard: 6 Punts
RFC-ID: RFC-001357

Uitleg van het verzoek:

Zowel in paragraaf 2.18 als in 3.4 worden procent en promille behandeld.
Voorstel om deze samen te voegen.

Besluit werkgroep op 25 september 2018: akkoord om sectie 2.18 te schrappen en in 3.4 de uitgebreide toelichting uit 2005 te schrappen.

Welk alternatief stelt u voor?

Er werd geen alternatief opgegeven.