a tilde, o tilde en doorstreepte o

Ingediend op 09-03-2021 om 08:29 door Bart Simons

Status: Goedgekeurd
Type standaard: 8 Punts voor brailleleesregels
RFC-ID: RFC-001783

Uitleg van het verzoek:

Voor de a tilde kozen we destijds voor puntjes 4 en 8.
de o tilde (Unicode 00f5) lijkt in braille op een letter j: 2 4 5 8 ⢚
De doorstreepte o is een z met puntje 8.
Deze “keuzes” zijn bij nader inzien niet zo handig.

Voorstel werkgroep: wijzigingsverzoek anvaarden
Dit hangt samen met het andere verzoek om extra accentletters toe te voegen. We trekken dan de redenering van punt 8 door voor alle buitenlandse accentletters = accentletters die niet zijn gedefinieerd in de zespuntsstandaard
Concreet: a tilde wordt dan (1 8), o tilde en doorstreepte o worden dan (1 3 5 8) en idem voor eventuele andere afwijkende keuzes uit het verleden

Welk alternatief stelt u voor?

klinker met punt 8. Dus (1 8) voor de a tilde en (1 3 5 8) voor de o tilde en de doorstreepte o