Andere indeling van de tekst van de standaard

Ingediend op 26-09-2018 om 12:48 door Bart Simons

Status: Afgewezen
Type standaard: 6 Punts
RFC-ID: RFC-001392

Uitleg van het verzoek:

15 november 2018, voorstel van de werkgroep aan besluitvormend comité: afwijzen; indeling van de standaard niet grondig wijzigen. Overwegingen: de standaard is primair bedoeld voor naslag en gebruik door mensen met enige ervaring (geen leerfunctie).

 

Voorstel was:

Hoofdstuk 2 van de standaard bestaat uit ruim 20 secties die in alfabetische volgorde staan. Het ene hoofdstuk gaat over een specifiek teken uit zwartschrift (zoals een apostrof) en het volgende over een braillespecifiek teken (vb. alfabetwisselteken). Het lijkt overzichtelijker om die groepen te scheiden en onder te brengen
in aparte hoofdstukken. Voorstel voor nieuwe indeling:

1. Nederlandse brailletabel gerangschikt volgens het braillesysteem
2. Leestekens en andere symbolen
2.1 aanhalingsteken
2.2 ampersand
2.3 apostrof
2.4 asterisk
2.5 haakjes
2.6 internettekens
2.7 kopiëren van verzen
2.8 liggend streepje
2.9 muntsymbolen
2.10 overige leestekens
2.11 punt
2.12 zeldzaam voorkomende tekens
Merk op dat we de sectie over Apenstaart zouden schrappen omdat dit teken ook te vinden is in de sectie Internettekens

3. Braillespecifieke tekens
3.1 Hoofdletterteken
3.2 Cijferteken
3.3 Beklemtoonde klinkers
3.4 Drukwijzigingsteken
3.5 Herstelteken
3.6 Sleutelteken tweede betekenis
3.7 Alfabetwisselingsteken
3.8 Einderegelteken
3.9 Voortekens

4. Rekenen en wiskundige tekens
4.1 De basisrekentekens
4.2 Breuken
4.3 Oppervlakte- en inhoudsmaten
4.4 Wiskundige symbolen (bevat de vroegere secties over procent en promille, Graad-, minuut- en seconde, groterdan, kleinerdan en plusminus

5. Tekens met meervoudige functies (dit was vroeger sectie 2.21 maar omdat deze geen nieuwe informatie bevatte en eerder een samenvatting is, zouden we dit als een bijlage zien.

6. Alfabetisch tekenregister

We zijn er ons van bewust dat dit een grote wijziging is en het zal veel werk vragen. Daarom zijn we heel benieuwd naar de reacties die u hieronder kunt plaatsen

Welk alternatief stelt u voor?

Er werd geen alternatief opgegeven.

Reden van afwijzing: