Andere indeling van de tekst van de standaard

Ingediend op 26-09-2018 om 12:48 door Bart Simons

Status: Voorstel werkgroep
Type standaard: 6 Punts
RFC-ID: RFC-001392

Uitleg van het verzoek:

15 november 2018, voorstel van de werkgroep aan besluitvormend comité: afwijzen; indeling van de standaard niet grondig wijzigen. Overwegingen: de standaard is primair bedoeld voor naslag en gebruik door mensen met enige ervaring (geen leerfunctie).

 

Voorstel was:

Hoofdstuk 2 van de standaard bestaat uit ruim 20 secties die in alfabetische volgorde staan. Het ene hoofdstuk gaat over een specifiek teken uit zwartschrift (zoals een apostrof) en het volgende over een braillespecifiek teken (vb. alfabetwisselteken). Het lijkt overzichtelijker om die groepen te scheiden en onder te brengen
in aparte hoofdstukken. Voorstel voor nieuwe indeling:

1. Nederlandse brailletabel gerangschikt volgens het braillesysteem
2. Leestekens en andere symbolen
2.1 aanhalingsteken
2.2 ampersand
2.3 apostrof
2.4 asterisk
2.5 haakjes
2.6 internettekens
2.7 kopiëren van verzen
2.8 liggend streepje
2.9 muntsymbolen
2.10 overige leestekens
2.11 punt
2.12 zeldzaam voorkomende tekens
Merk op dat we de sectie over Apenstaart zouden schrappen omdat dit teken ook te vinden is in de sectie Internettekens

3. Braillespecifieke tekens
3.1 Hoofdletterteken
3.2 Cijferteken
3.3 Beklemtoonde klinkers
3.4 Drukwijzigingsteken
3.5 Herstelteken
3.6 Sleutelteken tweede betekenis
3.7 Alfabetwisselingsteken
3.8 Einderegelteken
3.9 Voortekens

4. Rekenen en wiskundige tekens
4.1 De basisrekentekens
4.2 Breuken
4.3 Oppervlakte- en inhoudsmaten
4.4 Wiskundige symbolen (bevat de vroegere secties over procent en promille, Graad-, minuut- en seconde, groterdan, kleinerdan en plusminus

5. Tekens met meervoudige functies (dit was vroeger sectie 2.21 maar omdat deze geen nieuwe informatie bevatte en eerder een samenvatting is, zouden we dit als een bijlage zien.

6. Alfabetisch tekenregister

We zijn er ons van bewust dat dit een grote wijziging is en het zal veel werk vragen. Daarom zijn we heel benieuwd naar de reacties die u hieronder kunt plaatsen

Welk alternatief stelt u voor?

Er werd geen alternatief opgegeven.

Eén gedachte over “Andere indeling van de tekst van de standaard”

  1. De vraag rijst of de braille standaard als een “opzoeklijst” of als een “lesboek” gezien moet worden. Nu ik wat ervaren in het braille schrift ben, heb ik (vaak) genoeg aan het opzoeken van een (vreemd) braille teken, en het lezen wat de betekenis hiervan is. Vaak bij zeldzame letters met accenten. Of de beantwoording van de vraag “hoe schrijf ik ook alweer i-accent-circonflexe”?

    Ik meen dat de braille standaard ook toegankelijk moet zijn voor de zwakste schakel in de keten, de “laat blinde” in Nederland. Aangezien ik een “laat blinde” ben kijk ik ook met mijn blik naar de braille standaard.

    De braille instructie aan “laat blinden”, (d.w.z. boven de 18 jaar) is flink uitgekleed de laatste jaren. Ik spreek uit ervaring dat het al een hele toer is om in het braille traject te komen (motivatie, lichamelijke geschiktheid). De training zelf is een maand of 5 maximaal, een beperkt aantal uren per week, om van “niets” tot een eenvoudige lectuur braillelezer te komen, het bedienen van een Perkins en het lezen / schrijven met een leesregel.

    In het begin vond ik het fijn dat de “oude” braille standaard uitputtend voorzien is van voorbeelden per onderwerp (bijvoorbeeld: promille). Ik beschouwde het als een soort lesboek. Prima voor een beginner, die zelfstandig informatie opzoekt.

    In digitale vorm (b.v. ms word formaat) maakt het niet zoveel uit waar de informatie staat in de braille standaard, het is snel op te zoeken. Mits logisch en consequent ingedeeld. Een papieren standaard is een ander verhaal. Er zal een zeer duidelijke index gemaakt moeten worden waar een brailleteken te vinden is, wat de betekenis van dat brailleteken is, en waar de voorbeelden staan. Ook zal het omgekeerd zoeken eenduidig moeten worden aangegeven (stel ik wil weten hoe ik een voetnoot moet brailleren, hoe doe ik dat). Hoe het ingedeeld wordt is voor mij een kwestie van smaak.

Geef een reactie