Leestekens

Ingediend op 03-03-2020 om 13:32 door Bart Simons

Status: Afgewezen
Type standaard: 8 Punts voor brailleleesregels
RFC-ID: RFC-001668

Uitleg van het verzoek:

Indiener: Loek Meijer.
Ik heb de tabel gelezen met de Nederlandse brailletabel van JAWS.
Bij de leestekens:
Rij 17, kolom 1, opsommingsteken: hier krijg ik nu alleen stip en black square op de leesregel te voelen; de spraak vertelt meer.
Rij 17, kolom 2: het teken (3-6-7-8) wordt door mijn spraak niet genoemd.
Rij 18, kolommen 1 en 2, dubbel aanhalingsteken openen/sluiten, zien er bij mij niet identiek uit. In achtpunts: 1-4-5-6-7-8; in zespunts: 2-3-5-6.
Rij 19, kolom 1: Left-pointing double angle quotation mark « Left double quotation mark “. Het teken voor left double quotation ziet er bij mij uit als dubbel aanhalingsteken in achtspunt (rij 18; punten 1-3-4-5-6-7-8).
Rijen 20 en 21 zeggen me niet zoveel.

Reactie van de werkgroep op 25 maart 2020:
Wat in kolom 1 op de brailleleesregel verschijnt, komt uit de huidige JAWS-tabel. Die houdt nog geen rekening met deze voorgestelde standaard en het is dus normaal dat er verschillen zitten tussen wat daar staat en wat we voorstellen.
Wat in kolom 2 staat is de voorgestelde puntencombinatie in 8punts. Juist om te voorkomen dat elke screenreader hier niet het bedoelde karakter neerzet, staat hier het zogenaamde unicode-brailleteken. Dit teken kan een synthetische stem inderdaad niet uitspreken, maar dat geldt dus niet enkel voor dit voorbeeld. Daarom staat er tussen haakjes ook altijd de puntencombinatie bij.

Welk alternatief stelt u voor?

Er werd geen alternatief opgegeven.

Reden van afwijzing: