3 gedachten over “Klemtoon en nadruk / accenten”

  1. De aspecten ‘leesgenot’ en ‘kunnen weten wat in het origineel staat’, conflicteren hier. In het verleden is gekozen voor ‘leesgenot’. De braillelezer weet weliswaar niet precies hoe in het zwartschrift nadruk of klemtoon is aangeduid, maar weet wel dat een of meer woorden benadrukt zijn.

  2. Het brailleteken ⠸ (456) is voor mij een van de meest verwarrende tekens, ik kom het regelmatig tegen. Het kan echt van alles voorstellen: vetschrift, cursiefschrift, een attentieteken. Het wordt o.a. in les- en studieboeken gebruikt om een voorbeeldantwoord aan te geven. Ik beschouw het teken nu als “let op dit is een bijzonder woord”.

    De “ongewone” buitenlandse accenttekens voorafgegaan door het alfabetwisselteken (56) kom ik weinig tegen. Ik stel mij voor dat het voor onze zuiderburen belangrijker is omdat België meertalig is.

  3. Zojuist besprak ik dit met collega Eddy Postma. Het voorstel is volgens ons problematisch met betrekking tot de letters a en u met accent aigu. Voor deze letters wordt namelijk hetzelfde teken voorgesteld dat ook al geldt voor de a en u met accent grave: respectievelijk ⠷ (12356) en ⠾ (23456). Bart merkt dit hierboven ook al op. Als producent kan ik zo geen onderscheid aanduiden en moet ik tegen de lezer zeggen: hier staat een klinker met accent aigu of grave. We vinden het echter ook moeilijk om een tegenvoorstel te doen, vanwege het beperkte aantal mogelijkheden.

Geef een reactie