ISBN-nummers, IBAN-bankcodes, telefoonnummers

Ingediend op 18-07-2017 om 10:27 door Dorine in 't Veld

Status: Voorstel werkgroep
Type standaard: 6 Punts
RFC-ID: RFC-000692

Uitleg van het verzoek:

Voorstel van de 6-punts werkgroep, 15 november 2018, aan het besluitvormend comité: afwijzen.

Overwegingen: het zwartschrift wordt altijd gevolgd; dat levert geen verwarring op en voorkomt problemen voor automatisering.

(Voor wachtwoorden met hoofdletters, kleine letters, cijfers en symbolen biedt de 6-punts braille standaard voor algemeen gebruik geen oplossing. We gaan die ook niet introduceren omdat wachtwoorden alleen digitaal gebruikt en communiceerd worden).

Voorstel/probleemomschrijving was:

Het zwartschrift is niet eenduidig in de manieren waarop lange reeksen van getallen en soms letters overzichtelijk worden gemaakt. Soms worden spaties gebruikt, soms slashes, haakjes, koppeltekens, enz. Bovendien bestaan er soms aanzienlijke verschillen tussen Nederland en België. Vraag is of het braille het zwartschrift altijd moet volgen, of dat er, ter wille van de leesbaarheid, speciale oplossingen voor braillelezers moeten/mogen zijn.
Soms worden bijvoorbeeld de slashes in telefoonnummers vervangen door koppeltekens in braille (Transkript). Een andere mogelijkheid is de reeksen opdelen door spaties tussen te voegen.
Het gevaar van dit soort ‘oplossingen’ is dat de braillelezer niet weet wat/hoe iets er in het zwartschrift staat.

Dus: discussie is: zwartschriftnotatie behouden of de notatie vereenvoudigen in een poging het aantal hersteltekens te beperken?

Welk alternatief stelt u voor?

Er werd geen alternatief opgegeven.

2 gedachten over “ISBN-nummers, IBAN-bankcodes, telefoonnummers”

 1. Als braille lezer heb ik een pragmatische houding. Voor het overgrote deel zal het de bedoeling van de schrijver zijn om een reeks getallen over te brengen naar mij, de lezer. Het mag best aangepast worden naar een efficiënte brailleopmaak, bijvoorbeeld in groepjes van 2 of 3 cijfers (over smaak valt te twisten). Valt onder dezelfde categorie als bv.: aanpassen van marges, lettertype, lettergrootte en afbreken van zinnen. Daar heb ik ook weinig problemen mee, als ik efficiënt kan lezen.

  Echter, er zijn ook “industrieafspraken” en normen waarbij het van groot belang is om de getallen exact over te zetten naar braille. Neem bijvoorbeeld een IPv4 adres (internet), dit moet geschreven worden in groepjes getallen gescheiden door een punt, zonder spaties ertussen. Als je de punt zou vervangen door een bv. een slash is dit zeer verwarrend.

  Wat betreft telefoonnummers, het tijdperk van “wachten op de schakeltoon” voor de volgende reeks cijfers is voorbij in Nederland. Bij de mobiele telefoon is het kengetal ook vrijwel betekenisloos geworden. Veel mensen die ik ken gebruiken een berichten app, zoals Whatsapp, Viber en iMessage. Elk telefoonnummer kan nu als een ononderbroken reeks getallen worden ingetoetst. De valkuil is een telefoonnummer met hoge kosten, zoals betaaldiensten, buitenlandse- en satelliet telefoonnummers. Dit soort bijzondere telefoonnummers kom ik vrijwel nooit tegen in braille. Het zijn vaak telefoonnummers van “normale” bedrijven, instanties en personen.

  Wellicht ter inspiratie: een oude (vervallen) norm adviseert:
  het verdient aanbeveling getallen van meer dan drie cijfers in groepen te splitsen m.b.v. het teken ⠿⠄
  b.v. ⠼⠁⠃⠄⠉⠙⠑⠄⠋⠛⠓
  Bron:
  Handleiding voor het basisbrailleschrift graad 0 (NKg 0) uitgebreid met handleiding voor het kortschrift graad 1 (NKg 1)
  November 1985
  Bladzijde 28

  1. Ook in de Standaard van 2005 staat deze voor mij niet zo “vervallen” norm. Punten 256 dienen evenwel als scheidingsteken:
   “Merk op dat in zwartschrift getallen van meer dan drie cijfers vaak door middel van een spatie in groepen worden gesplitst. In papierbraille wordt deze spatie vervangen door een punt (256):
   zwartschrift: 1 297 381 euro
   papierbraille: 1.297.381 euro
   ⠼⠁⠲⠃⠊⠛⠲⠉⠓⠁⠀ ⠑⠥⠗⠕”

Geef een reactie