ISBN-nummers, IBAN-bankcodes, telefoonnummers

Ingediend op 18-07-2017 om 10:27 door Dorine in 't Veld

Status: Afgewezen
Type standaard: 6 Punts
RFC-ID: RFC-000692

Uitleg van het verzoek:

Voorstel van de 6-punts werkgroep, 15 november 2018, aan het besluitvormend comité: afwijzen.

Overwegingen: het zwartschrift wordt altijd gevolgd; dat levert geen verwarring op en voorkomt problemen voor automatisering.

(Voor wachtwoorden met hoofdletters, kleine letters, cijfers en symbolen biedt de 6-punts braille standaard voor algemeen gebruik geen oplossing. We gaan die ook niet introduceren omdat wachtwoorden alleen digitaal gebruikt en communiceerd worden).

Voorstel/probleemomschrijving was:

Het zwartschrift is niet eenduidig in de manieren waarop lange reeksen van getallen en soms letters overzichtelijk worden gemaakt. Soms worden spaties gebruikt, soms slashes, haakjes, koppeltekens, enz. Bovendien bestaan er soms aanzienlijke verschillen tussen Nederland en België. Vraag is of het braille het zwartschrift altijd moet volgen, of dat er, ter wille van de leesbaarheid, speciale oplossingen voor braillelezers moeten/mogen zijn.
Soms worden bijvoorbeeld de slashes in telefoonnummers vervangen door koppeltekens in braille (Transkript). Een andere mogelijkheid is de reeksen opdelen door spaties tussen te voegen.
Het gevaar van dit soort ‘oplossingen’ is dat de braillelezer niet weet wat/hoe iets er in het zwartschrift staat.

Dus: discussie is: zwartschriftnotatie behouden of de notatie vereenvoudigen in een poging het aantal hersteltekens te beperken?

Welk alternatief stelt u voor?

Er werd geen alternatief opgegeven.

Reden van afwijzing: