Eerste betekenis aanhalingstekens

Ingediend op 09-03-2021 om 08:48 door Inge Segers

Status: Goedgekeurd
Type standaard: 8 Punts voor brailleleesregels
RFC-ID: RFC-001785

Uitleg van het verzoek:

Duidelijker aangeven wat de eerste betekenis is van dubbele toekenningen.
Het specifieke voorbeeld zijn de aanhalingstekens uit hoofdstuk 6 van de standaard.[1] Er staat:
– Schuin of hoekig enkel openend aanhalingsteken ‘ ‹
– Schuin of hoekig enkel sluitend aanhalingsteken ’ ›

Vragen:
– Waarom zijn deze dubbel toegekend? Omdat vooral de tweede betekenis obscuur is en we niet voor alles een puntencombinatie willen vastleggen terwijl die puntencombinaties wellicht voor meer gebruikte tekens nog nodig zijn in de toekomst. Bovendien is het lastig om combinaties te vinden die gespiegeld kunnen worden.
– Welk van de twee tekens is de eerste betekenis bij terugvertalen? (=wat is de eerste betekenis bij de invoer via brailletoetsen van de leesregel?)

Voorstel werkgroep: dit is ondertussen al verwerkt in de huidige versie van de standaard. Er is verduidelijkt dat Griekse symbolen altijd secundair zijn en waar er twijfel is, is aangegeven welke betekenis primair is, d.w.z. die zal worden terugvertaald en gebruikt bij braille-invoer

Welk alternatief stelt u voor?

Er werd geen alternatief opgegeven.