Braille op liftknoppen

Ingediend op 18-07-2017 om 10:38 door Dorine in 't Veld

Status: Afgewezen
Type standaard: 6 Punts
RFC-ID: RFC-000693

Uitleg van het verzoek:

Voorstel van de werkgroep 6-punts dd. aan besluitvormend comité: afwijzen.

Overwegingen: dit is geen wijzigingsverzoek, wel een punt dat de aandacht behoeft van de Braille-autoriteit (nl. om bedrijven en organisaties die braille gebruiken te informeren).

Voorstel was:

Door plaatsgebrek (?) of onwetendheid, worden niet altijd cijfer- en hersteltekens gebruikt, waardoor er i.p.v. bijvoorbeeld 2B in braille bb of 22 staat.
De braille-autoriteit zou hier iets aan moeten doen.

Welk alternatief stelt u voor?

Er werd geen alternatief opgegeven.

Reden van afwijzing: