Braille op liftknoppen

Ingediend op 18-07-2017 om 10:38 door Dorine in 't Veld

Status: Voorstel werkgroep
Type standaard: 6 Punts
RFC-ID: RFC-000693

Uitleg van het verzoek:

Voorstel van de werkgroep 6-punts dd. aan besluitvormend comité: afwijzen.

Overwegingen: dit is geen wijzigingsverzoek, wel een punt dat de aandacht behoeft van de Braille-autoriteit (nl. om bedrijven en organisaties die braille gebruiken te informeren).

Voorstel was:

Door plaatsgebrek (?) of onwetendheid, worden niet altijd cijfer- en hersteltekens gebruikt, waardoor er i.p.v. bijvoorbeeld 2B in braille bb of 22 staat.
De braille-autoriteit zou hier iets aan moeten doen.

Welk alternatief stelt u voor?

Er werd geen alternatief opgegeven.

2 gedachten over “Braille op liftknoppen”

  1. Lijkt mij een prima voorstel. Vraag me af hoe het concreet uitgevoerd gaat worden.

    Fabrikanten van liften moeten aan een batterij van eisen en voorschriften voldoen. Ze zijn al sterk gereguleerd m.b.t. veiligheidsvoorzieningen en bouwrichtlijnen om maar twee punten te noemen. De kans lijkt mij groot dat de fabrikant naar de NEN normen wijzen, omdat bijvoorbeeld vrijwel elke schroef en stopcontact al door de NEN genormeerd is. De NEN heeft (internationale) “braillenormen” opgenomen. Het lijkt mij niet de gemakkelijkste route om tot verandering te komen.

    Het lijkt mij handig om de handen ineen te slaan met de politiek en andere belangengroepen om “enig gewicht op de schaal” te leggen. Anders is het pragmatischer om in acute gevallen zelf knoppen te bestellen en te laten plaatsen.

Geef een reactie