a en u accent aigu

Ingediend op 03-03-2020 om 13:18 door Bart Simons

Status: Goedgekeurd
Type standaard: 8 Punts voor brailleleesregels
RFC-ID: RFC-001662

Uitleg van het verzoek:

Indiener: Loek Meijer.
Waarom staat a accent aigu niet in het eerste overzicht van accentletters? Om woorden nadruk te geven wordt dit teken toch vaak genoeg gebruikt. (Het staat dáár!)
Hetzelfde geldt voor de u accent aigu. (Je kúnt het!)

Besluit werkgroep op 25 maart 2020: dit is geen wijzigingsverzoek voor de standaard.
á en ú zijn immers gedefinieerd en goed herkenbaar als a met punt 8 en u met punt 8.
Door de in 2019 gewijzigde zespuntsstandaard klopt wel de regel niet meer die punt 8 toevoegt aan alle accentletters uit de zespuntsstandaard. Dat komt omwille van de dubbele toekenning die is geïntroduceerd tussen à en á ( in zespunts beide met 1-2-3-4-5) en ù en ú (in zespunts beide met 2-3-4-5-6).
Uw opmerking is terecht dat we dit beter moeten uitleggen in de handleiding.

Welk alternatief stelt u voor?

Er werd geen alternatief opgegeven.