Toelichting statussen

U kunt de weergave van de wijzigingsverzoeken filteren op hun status. U kunt alle verzoeken weergeven, of alleen de verzoeken met een bepaalde status. Hieronder leggen we de weg die wijzigingsverzoeken afleggen nader uit.

Verzoek indienen

Als u ingelogd bent, kunt u een wijzigingsverzoek indienen. Het verzoek krijgt dan de status ‘Nieuw’. (Tip: lees voor het indienen de pagina braille-invoer).

Nieuw

Dit wijzigingsverzoek moet nog in een werkgroep worden besproken.

Ter discussie

Zodra een werkgroep het op haar agenda plaatst, krijgt het de status ‘Ter discussie’.

Voorstel werkgroep

Dit zijn wijzigingsverzoeken die in een werkgroep besproken zijn en die de werkgroep geschikt acht om aan een volgende versie van de braillestandaard toe te voegen.

Er wordt in dat geval ook in de conceptversie voor de volgende versie van de standaard aangegeven welke tekst volgens het voorstel vervalt en welke tekst wordt toegevoegd, onder verwijzing naar het betreffende wijzigingsverzoek (RFC-nummer; ‘Request For Change’).

Eens, of zo nodig vaker per jaar, worden belangstellenden via de aangesloten organisaties actief opgeroepen om op deze voorstellen te reageren (zie de vaststellingsprocedure).

Goedgekeurd

Voorstellen die worden goedgekeurd, leiden tot een wijziging in de eerstvolgende (versie van de) braillestandaard. Het verzoek wordt dan afgesloten; de tekst kan niet meer worden gewijzigd en u kunt niet meer reageren.

Afgewezen

Wanneer duidelijk is dat het verzoek niet realiseerbaar is, wordt het afgewezen. De redenen worden vermeld. Het verzoek wordt afgesloten; de tekst kan niet meer worden gewijzigd en u kunt niet meer reageren.

Afgesloten wijzigingsverzoeken opnieuw ter discussie stellen

Als u een  ‘afgewezen’ of ‘goedgekeurd’ onderwerp opnieuw te berde wilt brengen, kunt u een nieuw wijzigingsverzoek indienen. De cyclus begint dan opnieuw. Verwijst u daarin dan naar het afgewezen verzoek onder vermelding van het RFC-nummer.

Samengevat

Op ‘statussen’ met een asterisk (*), kunt u reageren.

  • Nieuw*: verzoeken die nog niet in een werkgroep zijn besproken
  • Ter discussie*: verzoeken die in behandeling zijn, soms als ‘voorstel’
  • Voorstel werkgroep*: verzoeken die ter goedkeuring aan de braille-autoriteit worden voorgelegd
  • Goedgekeurd: verzoeken die door de braille-autoriteit zijn goedgekeurd en die in de eerstvolgende standaard zullen worden opgenomen
  • Afgewezen: verzoeken die niet tot een wijziging zullen leiden