Home

De organisaties die in Nederland en Vlaanderen betrokken zijn bij het lezen, produceren en onderwijzen van braille werken samen in de braille-autoriteit met als doel:

  • Het ontwikkelen en vastleggen van de braillestandaarden.
  • Het uitbrengen van een braillekeurmerk met een bijbehorende kwaliteitsmonitor.
  • Het verspreiden van de kennis over en van het brailleschrift in al zijn aspecten.
  • Het waarborgen van de betrokkenheid van de braillegebruikers.

Meer hierover in het convenant. Wil uw organisatie ook convenanthouder worden, neem dan contact op met de Braille-Autoriteit.

Wilt u meediscussiëren?

Als u bent geregistreerd en ingelogd, kunt u