Home

De organisaties die in Nederland en Vlaanderen betrokken zijn bij het lezen, produceren en onderwijzen van braille werken samen in de braille-autoriteit. Het doel van deze website is om te komen tot een heldere documentatie over de verschillende aspecten van braille. U vindt antwoord op vragen als:

  • welke afspraken over braille zijn gemaakt in Nederland en Vlaanderen
  • wat is nog niet (goed) geregeld en welke punten staan ter discussie
  • welke overwegingen spelen – of hebben geleid tot een besluit

Wilt u meediscussiëren?

Als u bent geregistreerd en ingelogd, kunt u reacties plaatsen bij wijzigingsverzoeken met de status ‘nieuw’, ‘ter discussie’ en ‘voorstel werkgroep’ (wijzigingsverzoeken die aan de braille-autoriteit worden voorgelegd ter definitieve goedkeuring).

Wilt u zelf een wijzigingsverzoek indienen?

U kunt ook zelf een wijzigingsverzoek indienen wanneer u bent geregistreerd en ingelogd. Kies daarvoor ‘Leeg aanvraagformulier’ op de pagina Wijzigingsverzoeken.

Zoekt u a.u.b. eerst op, welke wijzigingsverzoeken al zijn ingediend, welke argumenten zijn aangevoerd en wat de status van die verzoeken is.

Via de werkgroepleden

U kunt natuurlijk ook de werkgroepleden benaderen. Zij kunnen uw reacties plaatsen, ofwel onder een wijzigingsverzoek waar het betrekking op heeft of wel op de pagina met meer algemene reacties.