Hoofdletterteken

Ingediend op 10-10-2017 om 17:44 door Dorine in 't Veld

Status: Voorstel werkgroep
Type standaard: 6 Punts
RFC-ID: RFC-001029

Uitleg van het verzoek:

Auteur: Wim van der Ven
Punten 4/6 als hoofdletterteken gelden weliswaar intussen wereldwijd? Toch blijf ik deze aanduiding, samen met bepaalde opvolgende letters, soms best verwarrend vinden. Met onze weleer in Nederland gebruikelijke enkel punt 6 gold dat bezwaar voor mij (e.a.) minder.

Besluit werkgroep op 25 september 2018: verzoek afgewezen; suggestie om UEB in zijn geheel te bekijken, wordt meegenomen

Welk alternatief stelt u voor?

Er werd geen alternatief opgegeven.

5 gedachten over “Hoofdletterteken”

 1. Ik schaar me achter dit voorstel. Het huidige hoofdletterteken is onnodig complex en verschilt van het gebruikte teken in UEB. Bijkomend nadeel van het huidige teken is dat het visueel ook erg lastig te onderscheiden is van een k.

 2. Als braillelezer ervaar ik het probleem persoonlijk niet zo omdat de “k”
  ⠿⠅
  anders aanvoelt dan het “hoofdletterteken”
  ⠿⠨
  Er kan verwarring komen met het “herstelteken” (punt 6)
  ⠿⠠

  Over het “visuele aspect gesproken, zie voorbeeld:
  [De kakelende kip heet Klara].
  Eerste zin met huidig hoofdletterteken, de tweede met voorgesteld hoofdletterteken.
  ⠨⠙⠑⠀⠅⠁⠅⠑⠇⠑⠝⠙⠑⠀⠅⠊⠏⠀⠓⠑⠑⠞⠀⠅⠇⠁⠗⠁
  ⠠⠙⠑⠀⠅⠁⠅⠑⠇⠑⠝⠙⠑⠀⠅⠊⠏⠀⠓⠑⠑⠞⠀⠠⠅⠇⠁⠗⠁
  De “Klara” in het voorstel kan visueel worden verward met
  ‘Klara (braillepunt 3 Klara)
  Ter verduidelijking: zoek visueel het verschil tussen de onderstaande 2 woorden:
  ⠄⠅⠇⠁⠗⠁
  ⠠⠅⠇⠁⠗⠁
  terwijl dat op een brailleleesregel verschillend aanvoelt.

  Ik snap de “verleiding” van UEB. Het bespaart veel geld omdat UEB standaard aanwezig is in vrijwel elke brailleleesregel en conversiesoftware (geen aanpassing nodig voor ons Nederlandstalig braille). UEB heeft een machtig orgaan achter zich en wordt bijgehouden. Er is goed over nagedacht.

 3. Punt 6 is, zover ik weet, in Vlaanderen nooit gebruikt als hoofdletterteken. Ik begrijp niet hoe 6 minder verwarrend kan zijn dan 46. Ik ben geen voorstander van deze voorgestelde verandering. Toch nie top dit moment. Je kan dit sowieso niet veranderen zonder andere aanpassingen aan de standaard, waar punt 6 al andere betekenissen heeft. De braille-autoriteit zou zeker Unified English Braille eens moeten bekijken, maar dan als geheel, niet als losse wijzigingen.

 4. Ik was een groot voorstander van punt 6 als hoofdletterteken, maar het argument dat in veel andere talen punten 4-6 werden gebruikt, heeft mij tot voorstander gemaakt van de in 2005 ingevoerde wijziging. Ik denk dat ik daarbij werd geholpen door het feit dattoen nog in veel tijdschrifte het hoofdletterteken niet werd gebruikt. Helaas is dat later op basis van een gebruikersonderzoek veranderd.
  Het ‘terugveranderen’ zou ik niet verstandig vinden.

Geef een reactie