+ en = Reken(en)ing houdend met het jonge blinde kind

Ingediend op 03-12-2019 om 10:24 door Remko van Brussel

Status: Afgewezen
Type standaard: 8 Punts voor brailleleesregels
RFC-ID: RFC-001641

Uitleg van het verzoek:

Beste werkgroep,

Een wijzigingsvoorstel t.a.v. de tekens + en =

Er wordt nu uitgegaan van puntje 8 toevoegen aan deze tekens. Wellicht een belangrijke kanttekening hierbij:

De leerlingen (5,6,7 jaar oud) die ik in de reguliere setting ambulant heb begeleid, en het aanvankelijk braille succesvol heb mogen aanleren starten ná de herfstvakantie in groep 2 (oudste kleuters) met de methode MPOP (met punt op pad). Hierbij wordt ook gebruikt gemaakt van de Braille Studio software en een braille leesregel. Zes punts braille dus.

Startend in groep 3 staan de Edu-bestanden van Dedicon startklaar op de laptop, en gaan zij in principe geleidelijk aan verder de leesregel. Ook hier wordt uiteraard nog volop (lees: 80% van de tijd!) boek braille gehanteerd.

Heel veel voorkomend zijn in groep 2 en 3 zijn de cijfers en de somtekens: eraf, erbij & is gelijk aan, dus: – + & =

Zoals ik het begrijp blijft de – (eraf) dus hetzelfde, maar gaan de + (erbij) en = (is gelijk aan) veranderen. Mijn eerste gedachte was dat dit enorm verwarrend zou kunnen zijn.

In groep 3 zijn namelijk nog géén hoofdletters, cursief & vette tekst, punten en komma’s. Dit komt pas echt vanaf groep 4. Erg fijn, want er wordt tijdens dit zeer belangrijke schooljaar al zo ontzettend veel tactiel van hen verwacht, willen zij succesvol regulier naar school blijven gaan. Het cijferteken op papier, en het puntje 6 erbij op de braille leesregel leer ik wel meteen aan en lijkte geen probleem.

Ofwel: jonge kinderen leren nog géén achtpunts braille – tót groep 4/5. Langzaamaan komen vanaf groep 4 hierbij dus de vette en cursieve teksten, hoofdletters, komma’s en punten erbij en wordt puntje 8 pas ‘geïntroduceerd’.

Besluit werkgroep op 25 maart 2020:
Jonge braillelezers zijn een van de belangrijke doelgroepen waarvoor we deze standaard ontwikkelen. Het blijkt dat leerlingen zowel in Vlaanderen als Nederland eerder in aanraking komen met + en = dan met ! en “. We begrijpen de bezorgdheid dat punt 8 niet evident is voor kleinere vingertoppen.
We vragen ons wel af waarom kinderen op jonge leeftijd de leesregel dan niet instellen op zespuntsbraille.

Toelichting:
De zespuntsstandaard is onze basis, maar die bevat veel dubbele toekenningen. Zoals bijvoorbeeld het plusteken en het uitroepteken, beide met punten 2 3 5. Dit probleem kunnen we enkel oplossen door een van beide tekens een niewue puntencombinatie te geven.
De werkgroep heeft ervoor gekozen om leestekens zoveel mogelijk ongewijzigd te laten en de rekentekens punt 8 te geven. De meerderheid van de gebruikers zal meer uitroeptekens en aanhalingstekens tegenkomen dan plustekens en isgelijkaan-tekens.
We zouden deze voorgestelde wijziging dan ook willen afwijzen. De “regels” worden inconsistent als we afwijken voor plus en gelijkaan.
we willen wel graag beter begrijpen waarom zevenjarigen met een achtpuntstabel werken terwijl punten 7 en 8 niet onder hun vingertop passen.

Opmerkingen:
– het is duidelijk dat het invoeren van zespuntsbraille via de toetsen van de leesregel moet verbeterd worden.
– In de reacties hieronder worden Wijzigingsvoorstellen gesuggereerd voor zespuntsbraille. Die kan men beter als apart wijzigignsvoorstel voor zespuntsbraille indienen.

Welk alternatief stelt u voor?

Mijn voorstel zou zijn om het erbij-teken (235) te laten zoals het was en juist het uitroepteken (!) te voorzien van puntje 8 (2358).

Mijn voorstel zou zijn om ook het = (is gelijk aan) teken te behouden (2356) en GEEN puntje 8 hier aan toe te voegen. Het “dubbel aanhalingsteken” lijkt me met 23568 geen probleem.

Deze brailletekens komen (bij onze kleuters en groep 3-ers) zo ontzettend veel voor, het zou prachtig zijn als deze zo mogen blijven!

M.v.g. Remko van Brussel,
Visio AOB Zuid

Reden van afwijzing: