Reacties

In principe worden reacties geplaatst bij de wijzigingsverzoeken. Op die manier blijft de context van argumenten helder en blijft alles wat met een bepaald onderwerp te maken heeft overzichtelijk bijeen. Soms komen er echter via de werkgroepleden reacties binnen, die algemener van aard zijn. Die publiceren wij hieronder.

Twee meningen

Reactie van 30 september 2017 van Eric Vandezande en Joël Dupont:

Volgens onze mening althans, is er niet direct noodzaak om het 6-punts braille aan te passen waar het lectuur betreft. Braille lezen, geeft u geen beeld van een pagina, want u leest lijn per lijn. Door een prachtige layout ondervinden wij meestal hinder. Hoe eenvoudiger brailleschrift wordt weergegeven, hoe comfortabeler om te lezen.
Hoe meer tekens een zin of alinea voorafgaan, des te ingewikkelder en lastiger het wordt om vlot te lezen en voldoening te scheppen in een tekst. Wij denken niet dat er veel braillelezers zullen wakker liggen van het feit of nu iets zwart – of blauw onderlijnd, of omcirkeld zal zijn.

Misschien moet er méér aandacht gaan naar de brailleproducenten, om het brailleschrift correcter en preciezer weer te geven. Wellicht zijn deze slordigheden te wijten aan onvoldoende kennis van het brailleschrift bij de mensen die braille produceren.

Wij weten evenmin of het 8-punts braille bij lectuur een meerwaarde zou bieden.
1. Er is meer papier nodig bij de productie, vandaar meer volumes braille en dat lijkt ons niet erg bevorderlijk.
2. Het 6-puntssysteem past precies op een vingertop, de uitvinder besefte heel goed met wat hij bezig was.
Bij het onderwijs, of een werksituatie kan een letterlijke weergave van een bladspiegel wél belangrijk zijn en is het 8-punts- braille een noodzaak om alles te proberen weer te geven wat visueel wordt voorgesteld, zoals ook bij het gebruik van een pc het geval is. Doch daar wij nu gepensioneerd zijn, hoeven wij ons hoofd daarover niet meer te breken en is het meeste denkwerk waarschijnlijk nu, voor jongeren en werkenden. Beste Kathleen, dat zijn twee meningen en hopelijk bent u wat wijzer geworden bij hetgeen leeft, bij de braille gebruikers.