Historisch materiaal

Bij veel discussies over mogelijke oplossingen n.a.v. wijzigingsverzoeken, komen oplossingen van voor 2005 ter sprake. Op deze pagina plaatsen we productierichtlijnen en ander historisch materiaal (voor zover dat bewaard is gebleven) van voor 2005. Het gaat om materiaal dat alleen als papieren versie bewaard is gebleven en sinds 2005 niet meer wordt gebruikt. In sommige stukken zijn aantekeningen gemaakt. Het materiaal is ingescand en moet nog verder bewerkt worden om toegankelijk gemaakt te worden. M.n.: het braille moet als unicode worden opgenomen. Dit is een flinke klus, waarvoor in het budget ter oprichting van de Braille Autoriteit en de Werkgroep 6-punts braille geen budget is. Het wordt zodra mogelijk (door vrijwilligers) opgepakt. Hetzelfde geldt voor de (nog op te richten) werkgroep wiskunde.

Algemeen gebruik

Wiskunde

De situatie in Belgie wordt kort samengevat in dit overzicht over de situatie m.b.t. wiskunde en braille in België. In Nederland wordt al geruime tijd geen braillewiskundecode meer gedoceerd. Gevolg is onder andere, dat het braille bij tactiele tekeningen, niet meer gelezen kan worden. Sinds het einde van de vorige eeuw werd na de basisschool geen gebruik meer gemaakt van papieren braille. In 2009 werd een lineaire notatie vastgesteld voor digitaal gebruik.