Opbouw website

Welke organisaties betrokken zijn bij de braille-autoriteit, waarom die in het leven is geroepen, waar de ‘autoriteit’ op gebaseerd is (draagvlak), welke werkgroepen er zijn en hoe nieuwe standaarden tot stand komen, leest u op de pagina Braille-autoriteit en haar subpagina’s.

Per terrein worden de geldende standaarden of richtlijnen bijgehouden. Als een wijzigingsverzoek wordt ingediend, wordt een concept voor een nieuwe versie aangemaakt. Daarin wordt verwezen naar de “RFC’s” (Request For Change; ofwel: wijzigingsverzoek; zie hierboven).

Omdat het handig is om zelf braillevoorbeelden toe te voegen, die voor iedereen (zienden en brailleleesregelgebruikers) identiek worden weergegeven, vindt u ook informatie over de vraag hoe u zelf braille kunt invoeren.