Organisatie

In de braille-autoriteit werken Nederlandse en Vlaamse niet-commerciële instellingen samen om effectieve, breed gedragen standaarden te creëren voor brailleschrift voor het hele Nederlandse taalgebied.

Op dit moment (september 2017) is die braille-autoriteit nog in oprichting; een projectgroep buigt zich over de manier waarop een en ander duurzaam georganiseerd kan worden. Een eerste werkgroep (6-punts braille ‘voor algemeen gebruik’) is reeds van start gegaan.

Activiteiten van de braille-autoriteit (zullen) zijn:

  • Het organiseren van herbeoordelingsrondes op Standaarden & Richtlijnen in werkgroepen door deskundigen uit het veld, zodat nieuwe versies van (subsets van) de standaarden en richtlijnen tot stand komen.
  • Het vaststellen en accorderen van nieuwe versies van Standaarden & Richtlijnen
  • Het waken over de correcte toepassing van de braille Standaarden & Richtlijnen door organisaties, die braille toepassen.
  • Communicatie:
    • Het uitdragen van de activiteiten van de organisatie
    • Het transparant publiceren en toegankelijk maken van Standaarden & Richtlijnen voor diverse gebruikers
    • Het onderhouden van de website