Braille-autoriteit

Wie betrokken zijn bij de huidige opzet leest u onder Organisatie en Werkgroepen.
Hieronder leest u waarom een ‘braille autoriteit’ nodig is en wat dat in gaat houden. Stand van zaken september 2017.

Het ene braille is het andere niet.

De Nederlandse braillestandaard op papier is een 6-puntsbrailletabel. Op een brailleleesregel staat meestal standaard een 8-punts brailletabel. Er zijn in 6-punts braille maar 64 verschillende braillekarakters mogelijk; in 8-punts 256, maar nog altijd veel te weinig om alle letters, cijfers, leestekens, symbolen, enz. die voorkomen in gedrukt zwartschrift weer te geven. Bovendien zijn er braillekarakters (nodig) die niet in het zwartschrift bestaan, zoals het cijferteken, hoofdletterteken, permanent hoofdletterteken, benadrukkingsteken, alfabetwisselingsteken en het herstelteken.

Best ingewikkeld dus.

Het is dus belangrijk dat er goede afspraken en richtlijnen gemaakt worden die het gebruik van deze karakters vastleggen – en dat die afspraken voor iedereen gemakkelijk te vinden zijn.

Wat ging er aan vooraf

In 2005 vond de laatste revisie van de 6-punts braillestandaard voor Nederland en Vlaanderen plaats. Dat was onder andere nodig omdat er nieuwe tekens gangbaar waren geworden, zoals het apenstaartje. Na de vaststelling werd de commissie die hier hard aan gewerkt had, ontbonden. De producenten van braille in Nederland en Vlaanderen namen de standaard over, maar er bleven kleine onderlinge verschillen bestaan. Ook waren er met de nieuwe standaard oude mogelijkheden vervallen en er waren nog onopgeloste problemen. Ook zijn er bijvoorbeeld nog geen standaarden voor wiskunde en voor 8-punts braille.

Hoog tijd voor een Braille-Autoriteit

Hoog tijd dus, dat er een Braille-Autoriteit komt voor het Nederlandse taalgebied, die deze toepassingen gaat organiseren. Alle betrokken Nederlandse en Vlaamse organisaties hebben zich het afgelopen jaar hiervoor ingezet. Als belangrijke tussenstap zal in oktober, door een groot aantal partijen het convenant worden ondertekend dat moet leiden tot de oprichting van deze Braille-Autoriteit voor het Nederlands Taalgebied, die onafhankelijk codes voor het gebruik van braille gaat vastleggen en bekend gaat maken.

Taken van de Braille-Autoriteit

Ten aanzien van de standaarden & richtlijnen:

  • Het via werkgroepen organiseren van (her)beoordelingsrondes
  • Het accorderen van nieuwe versies
  • Het waken over de correcte toepassing ervan door de deelnemende organisaties.

 

Ten aanzien van communicatie:

  • Het transparant publiceren en toegankelijk maken van de standaarden & richtlijnen voor diverse gebruikers
  • Het onderhouden van de website
  • Het uitdragen van de activiteiten van de organisatie

 

Over de uitvoering van deze taken wordt jaarlijks verslag uitgebracht.

Stap voor stap

In de eerste fase na oprichting van de Braille-Autoriteit zullen verbeteringen worden doorgevoerd in de 6-punts standaard. Daarna is het de bedoeling dat de Braille-Autoriteit spoedig ook werkgroepen in het leven roept voor 8-punts braille, wiskunde, muziek en voor zaken die te maken hebben met de indeling van brailleboeken, kortschrift en wellicht nog andere onderwerpen.

Heel belangrijk is dat besluiten een breed draagvlak hebben, dat het waaróm van besluiten goed gedocumenteerd wordt en dat de informatie makkelijk vindbaar is op deze goed toegankelijke website.