Braille-autoriteit

Er zijn in 6-punts braille maar 64 verschillende braillekarakters mogelijk; in 8-punts 256, maar nog altijd veel te weinig om alle letters, cijfers, leestekens, symbolen, enz. die voorkomen in gedrukt zwartschrift weer te geven. Bovendien zijn er braillekarakters (nodig) die niet in het zwartschrift bestaan, zoals het cijferteken, hoofdletterteken, permanent hoofdletterteken, benadrukkingsteken, alfabetwisselingsteken en het herstelteken. Het is dus belangrijk dat er goede afspraken en richtlijnen gemaakt worden die het gebruik van deze karakters vastleggen – en dat die afspraken voor iedereen gemakkelijk te vinden zijn.

De Braille-autoriteit (opgericht op 12 december 2017 met de ondertekening van een heus convenant) biedt een platform om die afspraken te maken. Deelnemers zijn Belangenorganisaties, Gebruikersverenigingen, Bibliotheken, Dienstverleners, Onderwijs, Revalidatie en Productiecentra. De discussies verlopen in Werkgroepen.

Wat ging er aan vooraf

In 2005 vond de laatste revisie van de 6-punts braillestandaard voor Nederland en Vlaanderen plaats. Dat was onder andere nodig omdat er nieuwe tekens gangbaar waren geworden, zoals het apenstaartje. Na de vaststelling werd de commissie die hier hard aan gewerkt had, ontbonden. De producenten van braille in Nederland en Vlaanderen namen de standaard over, maar er bleven kleine onderlinge verschillen bestaan. Ook waren er met de nieuwe standaard oude mogelijkheden vervallen en er waren nog onopgeloste problemen. Ook zijn er bijvoorbeeld nog geen standaarden voor wiskunde en voor 8-punts braille.

Taken van de Braille-Autoriteit

Ten aanzien van de standaarden & richtlijnen:

  • Het via werkgroepen organiseren van (her)beoordelingsrondes
  • Het accorderen van nieuwe versies
  • Het waken over de correcte toepassing ervan door de deelnemende organisaties.

 

Ten aanzien van communicatie:

  • Het transparant publiceren en toegankelijk maken van de standaarden & richtlijnen voor diverse gebruikers
  • Het onderhouden van de website
  • Het uitdragen van de activiteiten van de organisatie