Algemeen gebruik

Wat is ‘algemeen gebruik’?

De braillestandaard voor ‘algemeen gebruik’ moet de braillelezer in staat stellen om ‘algemene’ lectuur en literatuur (kranten en tijdschriften, romans, brieven, e-mailadressen, het weerbericht (enz.)) te lezen in de vorm van op papier gedrukt 6-punts braille.

In (populair)wetenschappelijke artikelen en boeken komen ook wiskundige formules, muziek, Chinese karakters en andere elementen voor, die niet in de algemene standaard zijn gedefinieerd.

In 2005 werd de ‘Braillestandaard voor algemeen gebruik in het Nederlandse taalgebied’ vastgesteld in opdracht van de Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang (nu: de Oogvereniging) en de Belgische Confederatie voor Blinden en Slechtzienden (BCBS).

In 2017 keurde de Braille-Autoriteit 9 wijzigingen goed. De meest recente standaard is dus versie 2017 van de zespunts braillestandaard. In 2018 volgt een nieuwe revisie waarvoor u nog wijzigingsverzoeken kunt indienen.